Tävlingsregler i Agility

I denna text kommer regler för tävling i agility i Sverige att tas upp. Olika länder har olika regler och vid tävling internationellt är det viktigt att söka information om vilka regler som gäller i landet man ska till.

Regler för hybrid-662810_960_720deltagande hundar i Sverige

Nationellt får hundar av alla raser samt blandraser tävla. De delas in i olika grupper beroende på storlek. Grupperna, eller klasserna som de också kallas, som finns är X small, Small, Medium, Large, X Large. Hundens höjd bestämmer vilken klass den hamnar i. Ägarna måste kunna uppvisa vaccinationsintyg och innan varje tävling genomgår hundarna en veterinärsbesiktning.

Regler för tävlingsmomentet

Utöver storleksklasserna så finns det också två olika typer av klasser inom tävlingen. En är en ren hinderbana där hundarna ska ta sig genom felfritt. Denna typ av klass innefattar inte någon typ av balansbrädor eller liknande. Den agility som de flesta tänker på är den som i facktermer heter agilityklass, här ingår alla typer av hinder.

Hundarna ska ta sig genom sin bana så snabbt och så felfritt som möjligt. Om hunden river ett hinder eller springer förbi innebär det fem felpoäng. Hunden får inte heller springa ut från banan eller springa in på banan innan dess att det är dags att tävla. Sker detta blir konsekvensen en diskvalificering. Kommunikationen mellan ägare och hund måste vara verbal eller med gester. Ägaren (eller föraren) får inte röra vid hunden under tiden den är på banan. Görs detta bestraffas teamet med fem felpoäng. Hunden får inte heller lockas med någonting synligt såsom ett ben eller en leksak. Däremot är det fritt fram att ge hunden sin belöning efter målgång.

De balanshinder som finns på banan har speciella så kallade kontaktfält vilka innebär att hunden måste röra vid specifika delar av hindret för att det ska vara giltigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *