Att träna sin hund i agility

De som håller på med agility på professionell nivå är nog alla enstämmiga och överens om att det inte går att tvinga en hund att göra någonting. Att ta sig genom en agilitybana kräver mer än tvång, det kräver att hunden verkligen älskar det den gGerman_Shepherd_Dog_agility_teeter_closeupör. Detta går att uppnå genom att redan från valptiden leka fram övningarna. Oavsett vad det är man vill träna sin hund till att göra är leken den bästa nyckeln. Att uppmuntra hunden positivt när den gör rätt istället för att bestraffa den då den gör fel är vad som ger resultat om man vill ha en lycklig hund. Självklart måste man uppfostra hunden också, den får exempelvis inte springa in på banan då den inte ska tävla, så det är viktigt att den lär sig att det är ägaren som bestämmer.

Att hålla ett sunt förnuft i sin träning är mycket viktigt. Det måste finnas en balans där träningen är en del av en sund vardag för hunden. Om det blir för mycket träning finns risken att hunden kommer att slå bakut och tröttna.

För att göra en hund orädd för hindren som finns på en agilitybana kan man, som tidigare nämnts, börja redan när hunden är valp. Inte med höga hinder som kan skada hunden eller med höga balansbommar utan med små bommar på marken och att lära hunden hoppa upp på bänkar eller liknande på kommando. Detta ska självklart följas av massa beröm och lek. Man kan även bygga sin egen agilitybana hemma i trädgården om man har möjlighet, det är endast fantasin som sätter gränser.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att alla hundar är individer och alla tycker inte om att springa runt en bana, hoppa över hinder och balansera. Det är någonting man som ägare måste respektera även om man från början önskat sig en riktig vinnarhund inom sporten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *